Minőségpolitika

Minőségpolitika

A PROFICIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a minőségi oktatásszervezési, képzési folyamatot működése alaptételének tekinti.

Minőségpolitikai stratégiai célunk, hogy az általunk indított Országos Képzési Jegyzékben szereplő, illetve szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzésekkel kapcsolatos szervezési, lebonyolítási folyamataink minőségével vevőink igényeit teljes mértékben kielégítsük, minőségi oktatást nyújtsunk, s ez által elnyerjük teljes elégedettségüket, feltétlen bizalmukat.

Ennek érdekében az alábbiak iránt kötelezi el magát a PROFICIT Kft. vezetése:

ü Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, illetve szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzések szervezési és lebonyolítási tevékenységre kialakított minőségirányítási rendszerünk feleljen meg a jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek. Ennek érdekében a cégvezetés elhatározza, hogy az előírás szerinti minőségirányítási rendszert hatékonyan működteti és rendszeresen felülvizsgálja, igazolva ezáltal a rendszer hatékony működését, folyamatos fejlesztését.

ü A PROFICIT Kft. vezetése aktív szerepet vállal a minőségügyi program szervezésében és végrehajtásában. A vezetés és a végrehajtás minden szintjén napi feladatnak tekintjük a minőségirányítás terén kitűzött céljaink maradéktalan megvalósítását.

ü Céljaink elérése érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést, önképzést.

ü A PROFICIT Kft. valamennyi dolgozója és megbízott alvállalkozója úgy végezze munkáját, hogy az általuk végzett tevékenységek minőségével és megbízhatóságával a jelenlegi és jövőbeni partnereink igényeit maradéktalanul kielégítse és elégedettségét megtartsa.

ü Valamennyi dolgozó és megbízott alvállalkozó felelős saját munkája minőségéért, annak folyamatos fejlesztéséért.

ü Tevékenységeink középpontjában a megrendelő / szolgáltatásainkat igénybe vevő hallgató áll. Arra törekszünk, hogy megrendelőink igényeinek tökéletesen megfeleljünk.

ü Cégünk további piaci sikereinek eléréséhez, eredményességének biztosításához szükségesnek tartjuk, hogy a Minőségpolitikánk nyilvános legyen, ezért közzé tesszük ügyfélszolgálati helyiségünkben illetve honlapunkon.

Indikátorok és célértékek
Minőségpolitika
Copyright 2023 Proficit.hu jogi nyilatkozat