A PROFICIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a minőségi oktatásszervezési, képzési folyamatot működése alaptételének tekinti.

Minőségpolitikai stratégiai célunk, hogy szakképesítés, szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzésekkel kapcsolatos szervezési, lebonyolítási folyamataink minőségével vevőink igényeit teljes mértékben kielégítsük, minőségi oktatást nyújtsunk, s ez által elnyerjük teljes elégedettségüket, feltétlen bizalmukat.

Ennek érdekében az alábbiak iránt kötelezi el magát a PROFICIT Kft. vezetése:

  • Célunk, hogy a szakmai végzettség, illetve szakképesítés megszerzésére irányuló képzések szervezési és lebonyolítási tevékenységre kialakított minőségirányítási rendszerünkfeleljen meg a jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek. Ennek érdekében a cégvezetés elhatározza, hogy az előírás szerinti minőségirányítási rendszert hatékonyan működteti és rendszeresen felülvizsgálja, igazolva ezáltal a rendszer hatékony működését,
  • A PROFICIT Kft. vezetése aktív szerepet vállal a minőségügyi program szervezésében és végrehajtásában. A vezetés és a végrehajtás minden szintjén napi feladatnak tekintjük a minőségirányítás terén kitűzött céljaink maradéktalan megvalósítását,
  • Céljaink elérése érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést, önképzést,
  • A PROFICIT Kft. valamennyi dolgozója és megbízott alvállalkozója úgy végezze munkáját, hogy az általuk végzett tevékenységek minőségével és megbízhatóságával a jelenlegi és jövőbeni partnereink igényeit maradéktalanul kielégítse és elégedettségét megtartsa.
  • Valamennyi dolgozó és megbízott alvállalkozó felelős saját munkája minőségéért, annak folyamatos fejlesztéséért.
  • Tevékenységeink középpontjában a megrendelő / szolgáltatásainkat igénybe vevő hallgató áll. Arra törekszünk, hogy megrendelőink igényeinek tökéletesen megfeleljünk.
  • Cégünk további piaci sikereinek eléréséhez, eredményességének biztosításához szükségesnek tartjuk, hogy a Minőségpolitikánk nyilvános legyen, ezért közzé tesszük ügyfélszolgálati helyiségünkben illetve honlapunkon.